Update:20/9/2015

Lưu trữ/ in memory
GSD đã sinh sản
 

Ngày 11/08/2010 : Seffe vom Butjenter Land sinh 09 puppies

V19 Bruno von Vierhundert Hertz x Seffe vom Butjenter Land

 

Ngày 17/05/2010 : Bonny vom Fuchsbachtal sinh 07 puppies

HarLy von Moriaansland  x  V46 BSZS Bonny vom Fuchsbachtal

 

Ngày 06/02/2010 : Zina von Groß-Zünder sinh 11 puppies

 V12 BSZS Noell vom Suentelstein x V2 Zina von Groß-Zünder 

 

 Ngày 22/05/2009 : Jade von der Rochele-Ranch sinh 10 puppies

V125 Zonk von der Bastillie x Jade von der Rochele-Ranch

 

Ngày 16/01/2009 V46 BSZS  Bonny vom Fuchsbachtal sinh 10 puppies

VA2 Odin vom Holtkämper Hof   x  V46 BSZS  Bonny vom Fuchsbachtal

 


GSD

Ganto vom thanhtrang

Icar vom thanhtrang

Bonny vom thanhtrang

Jade vom thanhtrang

 

Zinni von Groß-Zünder 

 

Zinna von Groß-Zünder 

V2 Zina von Groß-Zünder

 

Seffe vom Butjenter Land

 

Falvavölgyi Unka

Falvavölgyi Valet

 

HarLy von Moriaansland

HerCules von Moriaansland

 

Carsten von Haus Pfalzerheide

Crispin von Haus Pfalzerheide

 

Jana von der Rochele-Ranch

Jade von der Rochele-Ranch

Kelli von der Rochele-Ranch

Keddi von der Rochele-Ranch

 


Leif vom Butjenter Land - V117

Sinh ngày : 23/01/2006 SZ/ 2177191; SchH2; Kkl 1.
Tên chó cha : Arko vom Butjenter Land . Tên chó mẹ : Zala vom Butjenter Land
Pedigree


Zonk von der Bastillie - V125

Sinh ngày :20/12/2004 SZ/2155556; SchH3; Kkl 1.
Tên chó cha : V1 BSZS Ulk Karat’s   Tên chó mẹ :  V52 BSZS Frisbee von Arlett
Pedigree 


Bonny vom Fuchsbachtal - V46

Sinh ngày : 31/01/2006 SZ/ 2177070; SchH2; Kkl 1.
Tên chó cha : VA5 BSZS Ingodds Agassi   Tên chó mẹ  : SG BSZS Ronja vom Portaner
Pedigree


Jago vom Eichenplatz - SG3

Sinh ngày : 09/03/2007 SZ/ 2203724;
Tên chó cha : VA3 BSZS Yukon von der Bastillie Tên chó mẹ :  VA2 BSZS Alisha vom Eichenplatz
Pedigree


Gia vom Eichenplatz SG65 

Sinh ngày : 07/03/2012 microchip : 981189900021828
Tên chó cha : V10 Chicco Dogshof Tên chó mẹ V6 Unique vom Eichenplatz 

Pedigree 


Titan von der Bastillie

Sinh ngày : 01/05/2014 microchip: 981189900051396
Tên chó cha :  
VA BSZS Iliano vom Fichtenschlag Tên chó mẹ  : V BSZS Frisbee von der Bastillie

Pedigree 


Falvavölgyi Shakira

Sinh ngày : 06/02/2011 microchip : 972274000045900
Tên chó cha : Zoran von der Zenteiche Tên chó mẹ  : Falvavölgyi Joyce
Pedigree


Tim von der Bastillie

Sinh ngày : 01/05/2014 microchip: 981189900050989
Tên chó cha :  
VA BSZS Iliano vom Fichtenschlag Tên chó mẹ  : V BSZS Frisbee von der Bastillie

Pedigree 


Fedor vom Altenberger Land

Sinh ngày : 12/10/2014 microchip : 981189900045643

Tên chó cha : V Cicolo vom Akrobat Tên chó mẹ: Jessy vom Altenberger Land

Pedigree 


Feli vom Altenberger Land

Sinh ngày : 12/10/2014 microchip : 981189900049513

Tên chó cha : V Cicolo vom Akrobat Tên chó mẹ: Jessy vom Altenberger Land

Pedigree 


Daisy vom Butjenter Land
Sinh ngày : 02/12/2013 microchip: 981189900027814
Tên chó cha :  Enco vom Butjenter Land Tên chó mẹ  : 
Ricky vom Butjenter Land
Pedigree

     
     
     

Linebreeding - 5 generations


Darling vom Butjenter Land
Sinh ngày : 02/12/2013 microchip: 981189900028316
Tên chó cha :  Enco vom Butjenter Land Tên chó mẹ  : 
Ricky vom Butjenter Land
Pedigree

     
     
     

Linebreeding - 5 generations


Toffee von Arlett

Sinh ngày : 08/03/2013 microchip : 981189900027520
Tên chó cha : VA2 Leo von der Zenteiche  Tên chó mẹ V12 Ibizi von Arlett

Pedigree 


Kai vom thanhtrang

Sinh ngày : 14/01/2014 microchip: 
Tên chó cha : 
Jacki vom thanhtrang Tên chó mẹ  : Falvavölgyi Shakira

Pedigree


Leica vom thanhtrang

Sinh ngày : 23/05/2014 microchip:  

Tên chó cha : Eiko vom Eichenplatz   Tên chó mẹ  : Happy vom thanhtrang

Pedigree


Jacki vom thanhtrang

Sinh ngày : 07/05/2012 microchip :
Tên chó cha : V Leif vom Butjenter Land Tên chó mẹ Seffe vom Butjenter Land

Pedigree 


Lucas vom thanhtrang

Sinh ngày : 23/05/2014 microchip:  

Tên chó cha : Eiko vom Eichenplatz   Tên chó mẹ  : Happy vom thanhtrang

Pedigree