Update:20/9/2015

Liên hệ/ Contact
Kennel vom Thanhtrang

 

Địa chỉ: 25 Chương Dương - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam
Fax: (+84)-31-3533028 - Email:
thanhtrang@gsd.vn
 

 

Thanhtrang chỉ giao dịch khi bạn có:  địa chỉ cụ thể, rõ ràng & có số điện thoại cố định.