Update:20/9/2015

Yella vom Altenberger Land

Sinh ngày : 15/03/2014 microchip : 981189900048020

Tên chó cha : SG92  Cicolo vom Akrobat Tên chó mẹ  Easy vom Altenberger Land 

Pedigree 

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)