Update:20/9/2015

Eiko vom Eichenplatz SG54

Sinh ngày : 06/01/2012 microchip : 981189900027114

Tên chó cha : SG5 Ixus zur Worringer-Rheinaue Tên chó mẹ  SG63 Ossi vom Eichenplatz 

Pedigree 

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)