Update:20/9/2015

Monique Reuschenbergerland

Sinh ngày : 17/09/2012 microchip : 981189900035490
Tên chó cha : Tyson vom Köttersbusch  Tên chó mẹ VA2 Alisha vom Eichenplatz

Pedigree 

 

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)