Update:20/9/2015

Toffee von Arlett

Sinh ngày : 08/03/2013 microchip : 981189900027520
Tên chó cha : VA2 Leo von der Zenteiche  Tên chó mẹ V12 Ibizi von Arlett

Pedigree 

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)