Update:20/9/2015

Falvavölgyi Shakira

Sinh ngày : 06/02/2011 microchip : 972274000045900
Tên chó cha : Zoran von der Zenteiche Tên chó mẹ  : Falvavölgyi Joyce
Pedigree

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)