Update:20/9/2015

Happy vom thanhtrang

Sinh ngày : 10/01/2011 microchip:
Tên chó cha : V117 Leif vom Butjenter Land Tên chó mẹ  :
Bonny vom thanhtrang
Pedigree

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)