Update:20/9/2015

Zonk von der Bastillie - V125

Sinh ngày :20/12/2004 SZ/2155556; SchH3; Kkl 1.
Tên chó cha : V1 BSZS Ulk Karat’s   Tên chó mẹ :  V52 BSZS Frisbee von Arlett
Pedigree 

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)