Update:20/9/2015

Daisy vom Butjenter Land
Sinh ngày : 02/12/2013 microchip: 981189900027814
Tên chó cha :  Enco vom Butjenter Land Tên chó mẹ  : 
Ricky vom Butjenter Land
Pedigree

     
     
     

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)