Update:20/9/2015

Gia vom Eichenplatz SG65 

Sinh ngày : 07/03/2012 microchip : 981189900021828
Tên chó cha : V10 Chicco Dogshof Tên chó mẹ V6 Unique vom Eichenplatz 

Pedigree 

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)