Update:20/9/2015

Jacki vom thanhtrang

Sinh ngày : 07/05/2012 microchip :
Tên chó cha : V Leif vom Butjenter Land Tên chó mẹ Seffe vom Butjenter Land

Pedigree 

Linebreeding - 5 generations

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)