Update:20/9/2015

GSD đã sinh sản
 

Ngày 11/08/2010 : Seffe vom Butjenter Land sinh 09 puppies

V19 Bruno von Vierhundert Hertz x Seffe vom Butjenter Land

 

Ngày 17/05/2010 : Bonny vom Fuchsbachtal sinh 07 puppies

HarLy von Moriaansland  x  V46 BSZS Bonny vom Fuchsbachtal

 

Ngày 06/02/2010 : Zina von Groß-Zünder sinh 11 puppies

 V12 BSZS Noell vom Suentelstein x V2 Zina von Groß-Zünder 

 

 Ngày 22/05/2009 : Jade von der Rochele-Ranch sinh 10 puppies

V125 Zonk von der Bastillie x Jade von der Rochele-Ranch

 

Ngày 16/01/2009 V46 BSZS  Bonny vom Fuchsbachtal sinh 10 puppies

VA2 Odin vom Holtkämper Hof   x  V46 BSZS  Bonny vom Fuchsbachtal

 

(Click vào ảnh để xem theo chế độ slide)