CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÀNH TRANG
Địa chỉ: 12 Chương Dương - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam
Fax: (+84)-31-3533028 - Email: thanhtrang@gsd.vn